• Home   /  
  • Archive by category "1"

Free English To Afrikaans Essay Translations

Afrikaans was purely a spoken language right up until the eighteen hundreds. During this period, it was adapted to replace Dutch as it’s written form by a nationalist movement.

This is a phrase translation guide from Afrikaans to English. If you’re travelling to South Africa, you will find this guide indispensable.

Be sure to share this guide with everyone that you know is visiting South Africa.

EmergencyTranslation
Help!Help!
I need your help.Help my.
Police!Polisie!
Stop!Stop!
Watch out!Pasop!
Go away!Gaan weg!
Let me go!Los my!
Where are we going?Waar gaan ons?
I need a lawyer.Ek soek ’n prokureur.
Can I use your phone / computer?Kan ek jou foon/rekenaar gebruik?
Call the police /a doctor/ an ambulance!Bel die polisie/’n dokter/’n ambulans!
Stop! Thief!Stop! Dief!
Leave me alone.Los my uit.
I’m hurt!Ek het seer!
I need a doctor.Ek soek ’n dokter.
I’m sick.Ek is siek.
I’ve been injured.Ek is beseer.
I’m lost.Ek het verdwaal.
I lost my bag.Ek het my handsak verloor.
I lost my wallet.Ek het my beursie verloor.

 

Small talkTranslation
Hello.Hallo.
Good afternoon.Goeiemiddag.
How are you?Hoe gaan dit?
How old are you?Hoe oud is jy?
What do you do for a living?Wat doen jy vir ’n lewe?
What are your hobbies?Wat is jou stokperdjies?
I am fine.Dit gaan goed.
I am sick.Ek is siek.
My name is…My naam is…
This is my friend / father / mother / son / daughterDis my vriend/pa/ma/seun/dogter.
What is this / that?Wat is dit?
I am pleased to meet you.Lekker om jou te ontmoet.
I am _ years old.Ek is _ jaar oud.
See you later.Sien jou later.
Goodbye.Totsiens.
Good night.Goeienag.
Where is the restroom?Waar is die badkamer?
I understand / I do not understand.Ek verstaan/Ek verstaan nie.

 

EtiquetteTranslation
please (asking for something)asseblief (vra om iets)
please (offering something)asseblief (bied iets aan)
May I have _?Kan ek _ kry?
thank youdankie
you’re welcomenie te danke
yesja
nonee
excuse meverskoon my
sorryjammer
waitwag

 

NumbersTranslation
oneeen
twotwee
threedrie
fourvier
five
sixses
sevensewe
eightagt
ninenege
tentien
elevenelf
twelvetwaalf
thirteendertien
fourteenveertien
fifteenvyftien
sixteensestien
seventeensewentien
eighteenegtien
nineteennegentien
twentytwintig
thirtydertig
fiftyvyftig
one hundredhonderd
one thousandduisend
ten thousandtienduisend
one hundred thousandeenhonderdduisend
one millionmiljoen

 

TimeTranslation
nownou
laterlater
beforevoor
morningoggend
afternoonmiddag
eveningaand
nightnag
one o’clockeenuur
two o’clocktweeuur
noonmiddag
midnightmiddernag
minute/sminuut/minute
hour/suur/ure
day/sdag/dae
week/sweek/weke
month/smaand/maande
year/sjaar/jare
todayvandag
tomorrowmôre
MondayMaandag
TuesdayDinsdag
WednesdayWoensdag
ThursdayDonderdag
FridayVrydag
SaturdaySaterdag
SundaySondag
JanuaryJanuarie
FebruaryFebruarie
MarchMaart
AprilApril
MayMei
JuneJunie
JulyJulie
AugustAugustus
SeptemberSeptember
OctoberOktober
NovemberNovember
DecemberDesember

 

ColorsTranslation
blackswart
whitewit
graygrys
redrooi
blueblou
yellowgeel
greengroen
orangeoranje
purplepers
brownbruin

 

BodyTranslation
headkop
eyes
earsore
noseneus
mouthmond
armarm
legbeen
handhand
feetvoet
chestborskas
skinvel
musclespier
bloodbloed

 

Questioning wordsTranslation
howhoe
whatwat
whenwanneer
whywaarom
whowie
wherewar
how manyhoeveel

 

Pronouns and AdjectivesTranslation
goodgoed
badsleg
biggroot
smallklein
fastvinnig
slowstadig
lightlig
heavyswaar
darkdonker
loudhard
quietsag

 

FeelingTranslation
hot/cold/warmwarm/koud/lou
painful/pleasantpynlik/lekker
comfortablegemaklik
I am happy/ sad.Ek is gelukkig/hartseer.
I am angry.Ek is kwaad.
I am tired.Ek is moeg.
I am embarrassed.Ek kry skaam.
I agree / disagree.Ek stem saam/stem nie saam nie.
I like / dislike this.Ek hou hiervan/hou nie hiervan nie.
I am worried / concerned.Ek is bekommerd/besorg.

 

MoneyTranslation
How much is it?Hoeveel kos dit?
What is the costWat kos dit?
Where can I get money changed?Waar kan ek geld omruil?
Do you accept credit card/Aanvaar julle kredietkaart/
moneygeld
currencygeldeenheid
cashkontant
credit cardkredietkaart
bankbank
bank accountbankrekening
automatic teller machine (ATM)outomatiese tellermasjien (OTM)
traveller’s chequereistjek

 

TravelTranslation
Please take me to_.Neem my asseblief na _.
Where can I find _?Waar kan ek _ kry?
What is the address?Wat is die adres?
Where can I rent a _?Waar kan ek ’n _ huur?
airport / airplanelughawe/vliegtuig
passportpaspoort
stationstasie
restaurantsrestaurante
guest housegastehuis
hostelkoshuis
hotelhotel
bed and breakfastbed en ontbyt
barskroeë
charger – mobile / tablet / computerlaaier – selfoon/tablet/rekenaar
bike / train / bus / car / taxifiets/trein/bus/kar/taxi
ferry / yacht / boatveerboot/seiljag/boot
gas (petrol)brandstof (petrol)
What is the room number?Wat is die kamernommer?
Which floor?Watter vloer?
When is the next _?Wanneer is die volgende _?
How far is _?Hoe vêr is _?
NorthNoord
SouthSuid
EastOos
WestWes

 

FoodTranslation
waterwater
breakfastOntbyt
LunchMiddagete
DinnerAandete
snackversnapering
meat/ chicken/ beef/ pork/ lambvleis/hoender/bees/vark/lam
fishvis
vegetablesgroente
saladslaai
drink/ wine/ beerdrankie/wyn/bier
beveragedrankie
tea / coffeetee/koffie
I am hungry / thirsty / full.Ek is honger/dors/versadig.
Table for one / two / three / family, please?Tafel vir een/twee/drie/gesin, asseblief?
Please may I look at the menu?Kan ek asseblief na die spyskaart kyk?
I am vegetarian / vegan / I don’t eat meat.Ek is vegetaries/veganis/Ek eet nie vleis nie.
Kosher only / Hallal onlySlegs kosjer/Slegs halaal
Cheers!Gesondheid!

 

ShoppingTranslation
When do you open / close?Wanneer maak julle oop/toe?
I will take it, thank you.Ek sal dit neem, dankie.
I want it / I don’t want it.Ek wil dit hê/Ek wil dit nie hê nie.
How much?Hoeveel?
toothbrushtandeborsel
soapseep
shampoosjampoe
pain medicinepynpille
towelhanddoek
batteriesbatterye
pens / paperpenne/papier

 

Local jargon you must know!English equivalent / meaning
(List a handful of popular localised jargon, especially if it is humourous)
AgOh
BabbelasHangover/hungover
Hoezit?How are you?
EinaOuch/sore
EksêI say
GatvolFed up/irritated
GoggaInsect
Kif/kiff/kiefGreat/good
LaaitieYoung person
Ouballie/toppieOld man/dad
StukkieGirl/girlfriend

 

 

 

Afrikaans dictionarySouth Africa


Afrikaans

Dictionary- Woordeboek

Type a word & select a dictionary:

Afrikaans language

•Openlanguages: Afrikaans grammar & pronunciation


•Teach yourself Afrikaans (1957)

•Praktisches Lehrbuch der kapholländischen Sprache(Burensprache): learning book, grammar, Afrikaans-German dictionary by Nicolaas Marais-Hoogenhout (1904)


•Cape Malay Dutch, the missing link between Cape Dutch Pidgin and Afrikaans ? by Gerald Stell, in Revue belge de philologie et d'histoire (2013)

•Van "Kaapsch Hollandsch" naar "Afrikaans", visies op verandering, by Jan Noordegraaf (2004)


•Die grammatika van standaard-Afrikaans by J. L. van Schoor (1983) [PDF]

•An introduction to Afrikaans by Henderik van der Merwe (1951) [PDF]

•Afrikaanse fonetiek by Thomas Le Roux & Pierre de Villiers Pienaar (1950) [PDF]

•Die Afrikaanse spreektaal by Pierre de Villiers Pienaar (1947) [PDF]

•Afrikaans, eine Einführung in Laut-, Formen- und Satzlehre mit Literaturproben, by Marcel Breyne (1936) [PDF]

•A first guide to Afrikaans by Cornelis Jacobus Langenhoven (1926) [PDF]

•A record of the speech sounds in Afrikaans(as observed in Stellenbosch), with comparative charts of English and Afrikaans sounds, by David Hopwood (1925) [PDF]

•Afrikaanse grammatika by Maskew Miller, revised by Marthinus Botha & Johannes Burger (1925) [PDF]

•Grammar of Afrikaans

•Het Afrikaansch, Bijdrage tot de geschiedenis der Nederlandsche taal in Zuid-Afrika : The Afrikaans, history of the Dutch language in South Africa, by Dirk Christiaan Hesseling (1899)

•De Nederduitsche taal in Zuid-Afrika hersteld by Antoine Changuion (1848)


•Boloka: books about the Afrikaans language

•Bibliotheek voor de nederlandse letteren: texts & books on the Dutch language of South Africa

• books & papers about the Afrikaans language: Google books | Internet archive | Academia | Wikipedia

Afrikaans
Afrikaner
boer

African
African (unhabitant)
contryman, peasant, farmer /buːr/

News

Texts & Literature

•Gutenberg.org: books in Afrikaans

•Lyrikline: poems in Afrikaans, with translation (+ audio)


•Zamenspraaktusschen Klaas Waarzegger en Jan Twyfelaar over het onderwerp van afscheiding tusschen de Oostelyke en Westelyjke Provincie, by Louis Henri Meurant (1861)


•die Bybel: the Bible translated in Afrikaans, 1953 & 1983

->bilingual Bible in Afrikaans, Dutch, English & other languages

First article of the Universal Declaration of Human Rights

Alle menslike wesens word vry, met gelyke waardigheid en regte, gebore.
Hulle het rede en gewete en behoort in die gees van broederskap teenoor mekaar op te tree.


South Africa - Suid-Afrika


One thought on “Free English To Afrikaans Essay Translations

Leave a comment

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *