• Home   /  
  • Archive by category "1"

Ipinagbabawal Na Gamot Essay Definition

...JOEY G. MARZO Brgy. Fernando sto, Tomas La Union, Philippines Cel No. +639215124706 JOB OBJECTIVE: A position where safety, speed, and reliability are paramount. GOALS: A high-energy, enthusiastic and dependable individual who excels in challenging and competitive environments. PERSONAL DATA: Age: 23 years old Birth Date: March 25, 1987 Birth Place: Fernando Santo, Tomas La Union Height: 5’5” Weight: 59 kg. Civil Status: Single Citizenship: Filipino EDUCATIONAL BACKGROUND: Elementary Level: Fernando Elementary School Fernando Santo, Tomas La Union, Philippines 1994-2000 Secondary Level: Sisters of Mary Bo. Biga, Silang Cavity, Philippines 2000-2002 Saint Mary’s Academy Rosario La Union, Philippines 2002-2003 Amlang Nagtagaan National High School Amlang, Rosario La Union, Philippines 2003-2004 Tertiary Level: Lyceum Northern Luzon Urdaneta City, Philippines 2010..... Course: Associate in Computer Science WORK EXPERIENCES: Self Employed: Carpenter and Helper Fernando Santo, Tomas La Union, Philippines...

 

Pasasalamat

Isang taos pusong pasasalamat ang ipinararating ng mga mananaliksik saMaykapal, para sa lahat ng mga magagandang bagay na inihandog Niya sa mgamananaliksik. Binigyan Niya ito ng nauukol na talino at galing upang matapos angpag-aaral na ito, kung wala Siya, hindi sana magiging posible ang katuparan ngpag-aaral na ito.Para kina Nicky Jonna Pitallano, Jonalyn Padillo, Isabel Ramos, RodaAutor, Elsa Mae Villarosa, Catherine Ortinero, Mary Ann Jacinto, Vina Samonte,Claudine Valencia at Sheenna Romero, maraming salamat sa tulong niyo bilangmga respondents sa ilang katanungang ibinigay naming, dahil sa inyo nagkaroonpa ng mas malalim na kabuluhan ang pag-aaral na ito.

Kay Gng. Nelia Herrero

na nagbigay sa amin ng pag-aaral na ito atnagsilbing patnubay naming para magkaroon ng maayos na pagsasa-ayos ng mgaimpormasyon at upang maihanda kami sa paggawa ng parehong proyekto sahinaharap.

Kay “Kuya Rico”,

maraming salamat sa ibinigay mong mga tips para masmapadali ang pagsasa-ayos namin ng mga datos, sa lahat ng kasap

i ng “

S24CA

”,

salamat sa inyong pag-damay sa pagpupuyat ng mananaliksik para matapos saoras ang pag-aaral na ito.

One thought on “Ipinagbabawal Na Gamot Essay Definition

Leave a comment

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *